เช็กนายทุนเลี้ยงหอยผิดหลัก พบเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน

จากกรณี นายสำออย รัตนวิจิตร นายกสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง ร้องให้หน่วยงานตรวจสอบกลุ่มนายทุนเลี้ยงหอยนางรม โดยใช้ไม้ไผ่ผูกติดกับรากต้นโกงกาง อาจส่งผลกระทบป่าชายเลน บริเวณคลองท่าครก หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 สั่งการให้ นายสกุล เขียนก้อง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่รวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงหอยนางรมแบบวิถีชาวบ้าน เลี้ยงกันมานานกว่า 40 ปี  30 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนแล้วด้วย อีกทั้งได้รับอนุญาตจากกรมประมง และอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตกับกรมเจ้าท่า จึงทำความเข้าใจและให้ถอนการผูกไม้ไผ่ติดกับรากต้นโกงกางออก เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับต้นโกงกางได้ รอจนกว่าจะหารือร่วมกันได้….