Day: June 9, 2017

  • สารประกอบสำคัญในถั่งเช่า

    ถั่งเช่า หรือว่าหญ้าหนอนนั้น มีสรรพคุณทางยามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ กระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้เพิ่มมากขึ้น มีฤทธิ์ในการบำรุงกำลังวังชาให้เพิ่มมากขึ้น อะไรกันที่ทำให้ถั่งเช่ามีสรรพคุณมากมายถึงขนาดนี้ นั่นก็คือในตัวของถั่งเช่าประกอบด้วยสาระสำคัญที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายตัว แต่ละตัวต่างก็มีสรรพคุณที่ทำหน้าที่ต่างๆ แต่ผสมผสานให้ถั่งเช่ากลายเป็นสมุนไพรที่เป็นสุดยอดในการบำรุงกำลังวังชา เป็นยาอายุวัฒนะ และมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคที่หลากหลาย สารเหล่านั้นได้แก่ Cordycepin เป็นสารประกอบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนให้กับกระแสเลือด และมีฤทธิในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ และยังทำการออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชาย จึงมีฤทธิ์ในการส่งเสริมสรรถภาพและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ Adenosine มีสรรพคุณในการลดการแข็งตัวของเลือด และลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนั่นเอง Polysaccharides เป็นสารที่มีความน่าจะเป็นในการมีส่วนช่วยลดการเกิดของเนื้อร้าย และเซลล์มะเร็ง ลดระดับน้ำตาลและคลอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือด กระตุ้นการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ ช่วยยืดอายุและชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยให้เซลล์เผาผลาญอาหารได้ดีขึ้น ยกระดับภูมิคุ้มกันของเซลล์...